Cargill huy động được thêm hơn 6 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại Việt Nam

Trong năm hoạt động thứ 22 liên tục thông qua Quỹ Từ thiện Cargill Cares, Cargill đã kết nối tích cực nhiều khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nhân viên và gia đình trong một loạt các hoạt động có ý nghĩa nhằm gây quỹ thực hiện nhiều chương trình nâng cao chất lượng đời sống cho các cộng đồng dân cư nông thôn tại Việt Nam. Trong năm 2018 này, trên 6 tỷ đồng đã được huy động thành công và …

BẢN TIN DOANH NGHIỆP

Cargill khánh thành và bàn giao hai trường học mới, tổ chức Tết Thiếu nhi cho trẻ em địa phương

22:30, 23/10/2019
230 lượt xem
Hình ảnh từ Nhà Trắng trong hai vụ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS hôm 26/10 và thủ lĩnh al-Qaida cách đây 8 năm cho thấy phong cách rất khác biệt giữa hai tổng thống Mỹ.

Cargill khánh thành và bàn giao hai trường học mới, tổ chức Tết Thiếu nhi cho trẻ em địa phương

22:30, 23/10/2019
230 lượt xem
Hình ảnh từ Nhà Trắng trong hai vụ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS hôm 26/10 và thủ lĩnh al-Qaida cách đây 8 năm cho thấy phong cách rất khác biệt giữa hai tổng thống Mỹ.

Cargill khánh thành và bàn giao hai trường học mới, tổ chức Tết Thiếu nhi cho trẻ em địa phương

22:30, 23/10/2019
230 lượt xem
Hình ảnh từ Nhà Trắng trong hai vụ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS hôm 26/10 và thủ lĩnh al-Qaida cách đây 8 năm cho thấy phong cách rất khác biệt giữa hai tổng thống Mỹ.

Cargill khánh thành và bàn giao hai trường học mới, tổ chức Tết Thiếu nhi cho trẻ em địa phương

22:30, 23/10/2019
230 lượt xem
Hình ảnh từ Nhà Trắng trong hai vụ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS hôm 26/10 và thủ lĩnh al-Qaida cách đây 8 năm cho thấy phong cách rất khác biệt giữa hai tổng thống Mỹ.

Cargill khánh thành và bàn giao hai trường học mới, tổ chức Tết Thiếu nhi cho trẻ em địa phương

22:30, 23/10/2019
230 lượt xem
Hình ảnh từ Nhà Trắng trong hai vụ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS hôm 26/10 và thủ lĩnh al-Qaida cách đây 8 năm cho thấy phong cách rất khác biệt giữa hai tổng thống Mỹ.

Cargill khánh thành và bàn giao hai trường học mới, tổ chức Tết Thiếu nhi cho trẻ em địa phương

22:30, 23/10/2019
230 lượt xem
Hình ảnh từ Nhà Trắng trong hai vụ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS hôm 26/10 và thủ lĩnh al-Qaida cách đây 8 năm cho thấy phong cách rất khác biệt giữa hai tổng thống Mỹ.

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

19:00, 20/11/2019
Nhà máy mới với vốn đầu tư 28 triệu đô la Mỹ là nhà máy thứ 12 của …
19:00, 20/11/2019
Nhà máy mới với vốn đầu tư 28 triệu đô la Mỹ là nhà máy thứ 12 của …
19:00, 20/11/2019
Nhà máy mới với vốn đầu tư 28 triệu đô la Mỹ là nhà máy thứ 12 của …
19:00, 20/11/2019
Nhà máy mới với vốn đầu tư 28 triệu đô la Mỹ là nhà máy thứ 12 của …

Thị trường hôm nay

 • Thành phố Hồ Chí Minh
  47.800đ/kg
  800đ/kg
  Hà Nội
  47.800đ/kg
  800đ/kg
  Quảng Bình
  47.800đ/kg
  800đ/kg
  Hà Giang
  47.800đ/kg
  800đ/kg
  Quảng Trị
  47.800đ/kg
  800đ/kg
  Quảng Trị
  47.800đ/kg
  800đ/kg
  Thanh Hoá
  47.800đ/kg
  0đ/kg
  Lạng Sơn
  47.800đ/kg
  800đ/kg
  Cà Mau
  47.800đ/kg
  800đ/kg
  Vĩnh Long
  47.800đ/kg
  800đ/kg
Cập nhật lúc 7:00 ngày 10 tháng 11 năm 2019

CARGILL CARES

Cargill khánh thành và bàn giao hai trường học mới, tổ chức Tết Thiếu nhi cho trẻ em địa phương

22:30, 23/10/2019
230 lượt xem
Hình ảnh từ Nhà Trắng trong hai vụ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS hôm 26/10 và thủ lĩnh al-Qaida cách đây 8 năm cho thấy phong cách rất khác biệt giữa hai tổng thống Mỹ.

Cargill khánh thành và bàn giao hai trường học mới, tổ chức Tết Thiếu nhi cho trẻ em địa phương

22:30, 23/10/2019
230 lượt xem
Hình ảnh từ Nhà Trắng trong hai vụ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS hôm 26/10 và thủ lĩnh al-Qaida cách đây 8 năm cho thấy phong cách rất khác biệt giữa hai tổng thống Mỹ.

Cargill khánh thành và bàn giao hai trường học mới, tổ chức Tết Thiếu nhi cho trẻ em địa phương

22:30, 23/10/2019
230 lượt xem
Hình ảnh từ Nhà Trắng trong hai vụ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS hôm 26/10 và thủ lĩnh al-Qaida cách đây 8 năm cho thấy phong cách rất khác biệt giữa hai tổng thống Mỹ.

Cargill khánh thành và bàn giao hai trường học mới, tổ chức Tết Thiếu nhi cho trẻ em địa phương

22:30, 23/10/2019
230 lượt xem
Hình ảnh từ Nhà Trắng trong hai vụ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS hôm 26/10 và thủ lĩnh al-Qaida cách đây 8 năm cho thấy phong cách rất khác biệt giữa hai tổng thống Mỹ.

Cargill khánh thành và bàn giao hai trường học mới, tổ chức Tết Thiếu nhi cho trẻ em địa phương

22:30, 23/10/2019
230 lượt xem
Hình ảnh từ Nhà Trắng trong hai vụ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS hôm 26/10 và thủ lĩnh al-Qaida cách đây 8 năm cho thấy phong cách rất khác biệt giữa hai tổng thống Mỹ.

Cargill khánh thành và bàn giao hai trường học mới, tổ chức Tết Thiếu nhi cho trẻ em địa phương

22:30, 23/10/2019
230 lượt xem
Hình ảnh từ Nhà Trắng trong hai vụ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS hôm 26/10 và thủ lĩnh al-Qaida cách đây 8 năm cho thấy phong cách rất khác biệt giữa hai tổng thống Mỹ.

video