VN EN

về chúng tôi

THÀNH TÍCH EVNSPC

Anh hùng Lao độngthời kỳ đổi mới (năm 2005)
1 Huân chương Độc lập hạng Nhì
1 Huân chương Độc lập hạng Ba
1 Huân chương Lao động hạng Nhất
1 Huân chương Lao động hạng Nhì
2 Huân chương Lao động hạng Ba
1 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2014)
Cờ Chính phủ (2008)
Cờ Thi đua Bộ Công thương (2014)