VN EN

về chúng tôi

ban điều hành

nguyễn văn hợp

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

nguyễn phước đức

Tổng Giám Đốc

PHẠM NGỌC LỄ

Phó Tổng Giám Đốc Đầu Tư Xây Dựng

LÂM XUÂN TUẤN

Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật Sản Xuất

NGUYỄN CÔNG HẦU

Phó Tổng Giám Đốc CNTT

LÂM XUÂN TUẤN

Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật Sản Xuất

NGUYỄN CÔNG HẦU

Phó Tổng Giám Đốc CNTT