VN EN

đầu tư và dự án

Kế hoạch đấu thầu

Tên dự án Tên và phạm vi gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Hình thức hợp đồng Nội dung khác
Đường dây trung thế 3P-22kV đường Phù Đổng nối dài, TP Cao Lãnh Gói thầu 27: Đường dây trung thế 3P-22kV đường Phù Đổng nối dài, TP Cao Lãnh ĐTXD năm 2019. Chào hàng cạnh tranh 04-04-2019 Trọn gói
Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế phục vụ nhu cầu SXKD khác 9 tháng năm 2019 Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế phục vụ nhu cầu SXKD khác 9 tháng năm 2019 Sản xuất kinh doanh Đấu thầu rộng rãi trong nước 03-04-2019 Trọn gói
Mua sắm phụ kiện đấu nối, thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho công tác lắp điện kế phục vụ nhu cầu SXKD khác năm 2019 Mua sắm phụ kiện đấu nối, thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho công tác lắp điện kế phục vụ nhu cầu SXKD khác năm 2019 Sản xuất kinh doanh Đấu thầu rộng rãi trong nước 03-04-2019 Trọn gói
Sửa chữa lưới trung áp khu vực thành phố Trà Vinh năm 2019; Sửa chữa lưới điện khu vực Tiểu Cần năm 2019 Gói thầu số 05 - Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu vực thành phố Trà Vinh và huyện Tiểu Cần Sửa chữa lớn năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước 02-04-2019 Trọn gói
Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & sửa chữa điện khách hàng đợt 1 năm 2019 Thiết bị đóng cắt các loại Sản xuất kinh doanh năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước 10-01-2019 Trọn gói
Công trình Xây dựng nhà kho Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Vĩnh Long Tư vấn “Khảo sát lập BCKTKT – thiết kế bản vẽ thi công xây dựng” ĐTXD năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước 01-04-2019 Trọn gói
Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh Thiết bị wifi chuyên dụng (gói 5) Vốn ĐTXD năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) 01-04-2019 Trọn gói