Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19001006 - 19009000

tra cứu

thông tin thanh toán tiền điện

Chọn năm

Kỳ Tháng Sản lượng (KWh) Thành tiền (VNĐ) Tiền thuế (VNĐ) Tổng tiền (VNĐ)
1 12 546 1.050.382 123.310 1.356.406
Top