Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19001006 - 19009000

tra cứu

tra cứu tiền điện

THÔNG BÁO! Hiện tại quý khách không còn nợ tiền điện

THÔNG BÁO! Hiện tại quý khách đang còn nợ tiền điện tháng 12/2018

Kỳ Tháng Sản lượng (KWh) Thành tiền (VNĐ) Tiền thuế (VNĐ) Tổng tiền (VNĐ)
1 12 546 1.050.382 123.310 1.356.406
Top