Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19001006 - 19009000

thông tin hỗ trợ

thông tin hướng dẫn các thủ tục về điện

 • Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Làm thế nào để tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

  Vào mùa hè, nhất là những thời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát của các hộ gia đình tăng hơn so với bình thường. Vì thế điện năng tiêu thụ sẽ nhiều hơn và tiền điện tăng. Sau đây là một số cách có thể giúp tiết kiệm điện năng: - Sử dụng điều hòa: nhiệt độ để không dưới 25 độ, bật thêm quạt - Sử dụng tủ lạnh: Không chất nhiều thức ăn - Sử dụng các loại bếp dùng điện: bếp từ tiêu hao điện năng ít hơn bếp hồng ngoại

 • Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Làm thế nào để tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

  Vào mùa hè, nhất là những thời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát của các hộ gia đình tăng hơn so với bình thường. Vì thế điện năng tiêu thụ sẽ nhiều hơn và tiền điện tăng. Sau đây là một số cách có thể giúp tiết kiệm điện năng: - Sử dụng điều hòa: nhiệt độ để không dưới 25 độ, bật thêm quạt - Sử dụng tủ lạnh: Không chất nhiều thức ăn - Sử dụng các loại bếp dùng điện: bếp từ tiêu hao điện năng ít hơn bếp hồng ngoại

 • Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Làm thế nào để tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

  Vào mùa hè, nhất là những thời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát của các hộ gia đình tăng hơn so với bình thường. Vì thế điện năng tiêu thụ sẽ nhiều hơn và tiền điện tăng. Sau đây là một số cách có thể giúp tiết kiệm điện năng: - Sử dụng điều hòa: nhiệt độ để không dưới 25 độ, bật thêm quạt - Sử dụng tủ lạnh: Không chất nhiều thức ăn - Sử dụng các loại bếp dùng điện: bếp từ tiêu hao điện năng ít hơn bếp hồng ngoại

 • Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Làm thế nào để tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

  Vào mùa hè, nhất là những thời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát của các hộ gia đình tăng hơn so với bình thường. Vì thế điện năng tiêu thụ sẽ nhiều hơn và tiền điện tăng. Sau đây là một số cách có thể giúp tiết kiệm điện năng: - Sử dụng điều hòa: nhiệt độ để không dưới 25 độ, bật thêm quạt - Sử dụng tủ lạnh: Không chất nhiều thức ăn - Sử dụng các loại bếp dùng điện: bếp từ tiêu hao điện năng ít hơn bếp hồng ngoại

 • Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Làm thế nào để tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

  Vào mùa hè, nhất là những thời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát của các hộ gia đình tăng hơn so với bình thường. Vì thế điện năng tiêu thụ sẽ nhiều hơn và tiền điện tăng. Sau đây là một số cách có thể giúp tiết kiệm điện năng: - Sử dụng điều hòa: nhiệt độ để không dưới 25 độ, bật thêm quạt - Sử dụng tủ lạnh: Không chất nhiều thức ăn - Sử dụng các loại bếp dùng điện: bếp từ tiêu hao điện năng ít hơn bếp hồng ngoại

Top