Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19001006 - 19009000

tra cứu

thông tin giá bán điện

Ngành dịch vụ
Nhóm dịch vụ
Mô tả Price / Kwh (widthout VAT) Unit
SHBT - SHBT - For the first 50kwh 1.549 VNĐ
SHBT - SHBT - Give kwh from 51 to 100 1.600 VNĐ
SHBT - SHBT - Give kwh from 101 to 200 1.858 VNĐ
SHBT - SHBT - Give kwh from 201 to 300 2.340 VNĐ
SHBT - SHBT - Give kwh from 301 to 400 2.615 VNĐ
SHBT - SHBT - Give kwh from 401 to 500 2.701 VNĐ
Top