Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19001006 - 19009000

tra cứu

tra cứu tiền điện

Tổng số hóa đơn trong kỳ 1 tháng 3 là: 1 hóa đơn

Kỳ
Tháng
Năm
STT Mã khách hàng ID hóa đơn Seri-Ký hiệu Tổng tiền Loại hóa đơn Xem thể hiện
1 P112221 36700419 0107974-AA/18E 946,394 Tiền điện
Top