Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19001006 - 19009000

dịch vụ trực tuyến

cấp điện từ lưới điện hạ áp

Click vào đây để xem hướng dẫn thực hiện
  • Nhập dữ liệu
  • Thêm hình đính kèm
  • Xác nhận đăng ký
  Họ tên người yêu cầu *
  Điện thoại *
  Email *
  Số chứng minh thư *
  Ngày cấp *
  Nơi cấp *
  Tỉnh/Thành phố *
  Quận/Huyện *
  Phường/Xã *
  Địa chỉ *
  Số pha *
  Mục đích sử dụng *
  Loại hình dịch vụ *
  • Nhập dữ liệu
  • Thêm hình đính kèm
  • Xác nhận đăng ký
  Hình chụp các giấy tờ liên quan
  • Nhập dữ liệu
  • Thêm hình đính kèm
  • Xác nhận đăng ký
Top