ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN (THEO ĐIỀU KHOẢN "ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NÓI ĐẾN DƯỚI ĐÂY") CHI PHỐI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ (NHƯ CÁC ĐIỀU KHOẢN "TRANG WEB", "PHẦN MỀM" VÀ "DỊCH VỤ" ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA DƯỚI ĐÂY).

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN NÀY XIN DỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB. VIỆC TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG WEB NGHĨA LÀ BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CẤU THÀNH THỎA THUẬN PHÁP LÝ GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI. BẠN NÊN IN RA BẢN SAO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ GIỮ CHÚNG Ở NƠI AN TOÀN.

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CÓ THỂ ĐƯỢC THAY ĐỔI TRONG QUY ĐỊNH PHÍA DƯỚI. ĐIỀU KHOẢN "BẠN", "CỦA BẠN", "CHÚNG TA", "CỦA CHÚNG TÔI" VÀ "CHÚNG TÔI" ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA DƯỚI ĐÂY. TỪ VÀ CỤM TỪ KHÁC SỬ DỤNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA DƯỚI ĐÂY VÀ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN TIẾP SAU.

ĐIỀU KHOẢN CÙNG VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CÁC QUY TẮC CỦA CHÚNG TÔI (GỌI CHUNG LÀ "ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN") LÀ TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ, VÀ THAY THẾ BẤT CỨ THỎA THUẬN NÀO (DÙ NÓI HOẶC VIẾT) GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, KỂ CẢ KHI CÓ SỰ MÂU THUẪN THÌ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY LUÔN CHIẾM ƯU THẾ HƠN CÁC QUY TẮC.

Một số từ và cụm từ được quy định tại các Điều khoản và Điều kiện. Ngoài ra, trong các Điều khoản và Điều kiện, các từ ngữ sau đây có ý nghĩa như sau:

 • 1. Định Nghĩa

  "Thiết Bị Kết Nối": được hiểu là các thiết bị truy cập ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, thiết bị cầm/xách tay khác để dùng cho việc sử dụng và truy cập vào các Trang web và tham gia vào các Dịch vụ.

  "Phần Mềm Dịch vụ" được hiểu là các phần mềm, chương trình đã được cơ quan giám sát cấp phép, cài đặt trên các thiết bị kết nối từ lập trình máy tính của khách hàng, các số liệu văn bản hoặc các nội dung thông tin, tin tức khác, để khách hàng thông qua đó sử dụng, kết nối và tham gia các dịch vụ.

  "Thông Tin" có ý nghĩa được quy định tại khoản 5.1 dưới đây.

  "Giấy phép" có ý nghĩa được quy định tại khoản 8.3.

  "Đăng Ký Thành viên" có ý nghĩa được quy định tại khoản 7.1 dưới đây.

  "Dữ Liệu Của Chúng Tôi" có ý nghĩa được quy định tại khoản 5.2.

  "Thành Viên” có nghĩa là tất cả những người dùng của trang web, bao gồm cả bạn, người sử dụng các dịch vụ và những người đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này. "Quy Tắc" có nghĩa là các quy tắc cho các sản phẩm trò chơi khác nhau và các dịch vụ chúng tôi cung cấp trên trang Web, như được trình bày trên trang web và có thể được chúng tôi sửa đổi theo thời gian.

  "Dịch Vụ" nghĩa là những gì mà chúng tôi cung cấp như chức năng, thống kê và dữ liệu thông qua trang web.

  "Phần Mềm" có nghĩa là bất kỳ và tất cả các phần mềm trên trang web và / hoặc bao gồm các trang web.

  "Chúng tôi", "của chúng tôi", "chúng ta" có nghĩa là Be King Co. Ltd Limited

  "Trang web" nghĩa là www.tips645.com cùng với các trang web khác mà chúng tôi có thể sử dụng để cung cấp các Dịch vụ.

  "Bạn", "của bạn" có nghĩa là bạn, người sử dụng trang web.

  "Tài Khoản Của Bạn" có ý nghĩa được quy định tại khoản 7.

  1.1 Các Điều khoản và Điều kiện, tài liệu tham khảo để số ít sẽ bao gồm tài liệu tham khảo cho nhiều và ngược lại, tài liệu tham khảo đề cập về nam giới sẽ bao gồm tài liệu tham khảo cho nữ giới và ngược lại. Tiêu đề chỉ để thuận tiện và không ảnh hưởng gì đến việc giải thích. Tham chiếu đến các đạo luật bao gồm luật như sửa đổi hoặc tái ban hành, cùng với tất cả các văn bản dưới luật được thực hiện theo quy chế có liên quan.

 • 2. Chúng Tôi Là Ai

  2.1 Chúng tôi là một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam hoạt động và cung cấp các dịch vụ theo một giấy phép phát hành ngày 28 tháng 03 năm 2017.

  2.2 Website và việc cung cấp các dịch vụ thuộc thẩm quyền của Việt Nam

  2.3 Trong trường hợp các Điều khoản và Điều kiện được dịch sang ngôn ngữ khác, thì bản tiếng Việt sẽ được áp dụng là văn bản gốc.

  2.4 Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các Điều khoản và Điều kiện và bất kỳ tài liệu kết hợp nào bằng cách tham khảo, thì các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được áp dụng là văn bản gốc.

 • 3. Đăng Ký

  3.1 Trong quá trình bạn đăng ký và đánh dấu vào các ô: "Tôi cam kết rằng tôi đã đủ 18 tuổi" và "Tôi đã đọc, in ra và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của Be King Co. Ltd", tức bạn đã tỏ rõ ý nghĩa đồng ý và xác nhận những điều sau:

  (a) bạn đã đọc, hoàn toàn hiểu rõ, đồng ý và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện;

  (b) các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng các dịch vụ.

  3.2 Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều nào trong các Điều khoản và Điều kiện, xin đừng đánh dấu vào ô "Tôi chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của Be King Co. Ltd", nhưng đúng hơn, ngay lập tức bạn ngừng sử dụng trang web.

  3.3 Bạn không thể sử dụng dịch vụ mà không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện.

 • 4. Sửa Đổi

  4.1 Chúng tôi bảo lưu tuyệt đối quyền sửa đổi, cập nhật và điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện cũng như các Quy định (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) theo thời gian bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nào đều sẽ được công bố trên trang web và bạn nên tham khảo trang web theo định kỳ để kiểm tra xem có bất kỳ thay đổi nào trong đó không. Luật sửa đổi, Điều khoản và Điều kiện cũng như các Quy định cập nhật hoặc điều chỉnh sẽ có hiệu lực ngay khi chúng tôi công bố chúng trên các trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web và các dịch vụ nghĩa là bạn đã đồng ý, chấp nhận, tiếp nhận các Điều khoản và Điều kiện và Quy định theo công bố sửa đổi hoặc cập nhật.

  4.2 Bạn xác nhận và đồng ý tự chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra đối với với bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh, cập nhật và/hoặc chỉnh sửa các Điều khoản và Điều kiện.

 • 5. Thông Tin Và Sở Hữu Trí Tuệ.

  5.1 Các thông tin, tài liệu và dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn, chương trình tiếp thị và các tài liệu, kết quả, thống kê, dữ liệu, tỷ lệ và số liệu, văn bản, đồ họa, các nội dung video và âm thanh, bao gồm cả dữ liệu của chúng tôi (như thuật ngữ "dữ liệu của chúng tôi" được quy định tại khoản 10.2 dưới đây) có sẵn cho bạn trên trang web ("Thông Tin") thuộc về chúng tôi và / hoặc người cấp phép của chúng tôi. Thông tin và các phần mềm được cung cấp cho bạn sử dụng với mục đích cá nhân và phi thương mại.

  5.2 Ngoài các quy định trong điều khoản này, thông tin chưa được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi hoặc người sở hữu tư liệu, bạn không được dùng bất kỳ hình thức nào để cải biên, sao chép, chỉnh sửa, tái chế, lưu trữ, phát tán, quảng cáo, công khai phát sóng, chuyển tải vào tiết mục truyền hình, xuất bản, truyền, mua bán, cho mượn, cho thuê, giấy cấp phép hoặc sử dụng các thông tin có sẵn. Bạn cũng không được dùng bất kỳ hình thức khác nào hoặc trang web người khác, trang web phục vụ, trang quảng cáo, các phương tiện truyền thông đại chúng và/hoặc thiết bị kết nối để sao chép và sử dụng, hoặc kết nối các thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi với người khác .

  5.3 Các phần mềm, các dịch vụ và các thông tin được cung cấp trên trang web và / hoặc thông qua các thiết bị được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các hình thức khác của quyền sở hữu trí và độc quyền. Tất cả các quyền hạn, danh hiệu và quyền lợi đối với các phần mềm, dịch vụ và thông tin trên trang web này được sở hữu, cấp phép và / hoặc kiểm soát của người cấp giấy phép cho chúng tôi. Bạn hiểu rằng bạn không có bất kỳ quyền và lợi ích, hoặc bất kỳ giấy phép nào cho các phần mềm, các dịch vụ và thông tin thông qua việc bạn sử dụng trang web khác được nêu rõ ràng ở quy định trong các Điều khoản và Điều kiện.

  5.4 Tên Be King Co. Ltd và thương hiệu khác của chúng tôi trên trang web thuộc về độc quyền cho chúng tôi và / hoặc người cấp phép của chúng tôi và bạn không có quyền sử dụng đó. Bạn không được sử dụng, đăng ký, cố gắng đăng ký hoặc hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba trong việc sử dụng, đăng ký hoặc cố gắng để đăng ký bất kỳ tên, nhãn hiệu, thiết bị tương tự như tên Be King Co. Ltd hay bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào của chúng tôi.

 • 6. Điều Kiện Sử Dụng

  6.1 Một điều kiện khi bạn sử dụng các dịch vụ, là bạn phải bảo đảm và cam kết là sẽ không sử dụng hoặc truy cập vào trang web, dịch vụ, phần mềm và / hoặc thông tin vì bất cứ mục đích bất hợp pháp nào theo luật pháp áp dụng đối với bạn, không vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này ngăn cấm.

  6.2 Ngoài các điều khoản và bảo đảm được nêu trong Điều Khoản và Điều Kiện này, một lần nữa bạn phải cam kết và đảm bảo rằng sẽ tuân thủ và thực hiện điều kiện sử dụng các dịch vụ:

  (a) Bạn phải dùng chính danh tính và tên của mình để tham gia, không được tham gia thay cho một người nào khác;

  (b) Bạn phải tuân thủ theo tất cả các hạn chế;

  (c) Người sử dụng không bị chuẩn đoán hay phân loại với tình trạng là nghiện cờ bạc

  (d) *Tuổi của bạn phải (i) tròn và trên 18 tuổi, hoặc (ii) đã đáp ứng được độ tuổi hợp pháp áp dụng cho người sử dụng đối với hành vi dịch vụ của bạn;

  (e) Bạn phải hiểu rõ việc hao tổn và rủi ro về tài chính khi sử dụng dịch vụ của trang Web;

  (f) Số tiền mà bạn tài trợ cho chúng tôi (như thuật ngữ “Tài Khoản Của Bạn” được quy định tại khoản 7 dưới đây) không phải là nguồn tiền phạm pháp hoặc đến từ các nguồn phi pháp khác, chưa được ủy quyền hoặc chưa được phép hoạt động;

  (g) Bạn không phải là người hoạt đông trong lĩnh vực phạm pháp hoặc làm việc phi pháp khác, chưa được ủy quyền hoặc chưa được hoạt động và/hoặc có ý đồ lợi dụng việc sử dụng tài khoản của bạn để hoạt động theo các mục đích nói trên, bạn không được lợi dụng hoặc để người khác lợi dụng dịch vụ hoặc tài khoản của bạn trong dịch vụ để sử dụng trong bất kỳ hoạt động cấm nào của pháp luật hoặc bất kỳ hành vi phi pháp khác, bao gồm nhưng không hạn chế trong việc rửa tiền; theo bất kỳ điều luật nào áp dụng đối với bạn hoặc chúng tôi;

  (h) Bạn phải bảo mật đối với tên sử dụng, tài khoản và mật khẩu của mình, phòng tránh truy cập và sử dụng trái phép;

  (i) Vui lòng lập tức thay đổi mật khẩu của bạn và thông báo cho chúng tôi ngay tức khắc nếu tên đăng nhập của bạn, số tài khoản hoặc mật khẩu của bạn bị xâm nhập, tổn hại trong bất kỳ hình thức nào;

  (j) Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động thông qua các trang web và/hoặc thiết bị dưới tên người dùng, tài khoản và mật khẩu của bạn, bất kể thừa nhận hoặc ủy quyền;

  (k) Bạn không được sử dụng dịch vụ, trang web, phần mềm hay thông tin bằng bất kỳ phương thức nào để gây cản trở hoặc ảnh hưởng đến Khách hàng khác; hoặc thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để đạt được một lợi thế không công bằng hơn so với Khách hàng khác, dù có bị cấm bởi Điều khoản và Điều kiện hay không.

  (l) Bạn sẽ không được thực hiện bất kỳ hoạt động hoặc hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào để thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm làm giảm giá trị hoặc có thể làm giảm hiệu suất hoạt động của các dịch vụ và / hoặc trang web;

  (m) Bạn không được thu thập hoặc bằng hình thức nào khác có ý đồ đoạt lấy tư liệu của khách hàng khác;

  (n) Bạn sẽ không đăng tải, tuyên truyền hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tập tin hoặc dữ liệu nào có chứa vi rút gây hại hoặc có thể ảnh hưởng đến các chương trình của các thiết bị, phần mềm, dịch vụ và/hoặc các trang web;

  (o) * Việc bạn truy cập, sử dụng trang web, dịch vụ và/hoặc thiết bị kết nối để kết nối hoặc sử dụng dịch vụ hoặc thông tin không vi phạm (i) vào điều luật áp dụng cho bạn, (ii) và cũng không vi phạm pháp luật của nước sở tại đối với cá nhân bạn khi liên kết hoặc sử dụng thiết bị kết nối trang web để thực hiện các hoạt động tham gia dịch vụ;

  (p) Bạn sẽ không thông đồng với bên thứ ba, sử dụng bất kỳ thiết bị, máy móc, trang bị, phần mềm, lập trình hoặc các phương pháp khác (hoặc các công cụ tương tự khác) để can thiệp hoặc có ý đồ can thiệp vào hoạt động của các dịch vụ, các thiết bị, phần mềm, trang web, thông tin hoặc bất kỳ giao dịch được cung cấp thông qua trang web; Bạn công nhận rằng bất kỳ phần mềm nào, mà có thể trao bất kỳ loại lợi thế không công bằng,. Việc sử dụng bất kỳ dữ liệu đã thu được bằng cách khai thác dữ liệu, cho dù các dữ liệu đó được thu bởi các người chơi hay bất ký người nào đều bị nghiêm cấm, như là việc chia sẻ dữ liệu bất hợp pháp với những người chơi khác.

  (q) Bạn sẽ không tuyên truyền hoặc quảng bá bất kỳ nội dung nào mang tính trái pháp luật, quấy rối, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, không đứng đắn, xảo trá, manh động, kỳ thị phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc, khiêu dâm, thô tục hoặc xúc phạm trên trang web và/hoặc thiết bị kết nối hoặc bất kỳ một khách hàng nào khác, hoặc có thể cấu thành hoặc dẫn đến phạm pháp, dẫn đến trách nhiệm dân sự.

  (r) Bạn sẽ không can thiệp, cản trở việc sử dụng các dịch vụ, trang Web, phần mềm, thiết bị và / hoặc các thông tin hoặc khởi xướng và / hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát, điều tra, tranh giành, các cuộc thi, kết nối thư từ, gửi / chuyển tiếp "thư rác" hoặc mail số lượng lớn;

  (s) Bạn sẽ chỉ sử dụng dịch vụ duy nhất cho mục đích giải trí cá nhân và không sử dụng các dịch vụ như là một cách tiến hành một doanh nghiệp thương mại hoặc như một cách để kiếm sống.

  6.3 Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần báo, chúng tôi có toàn quyền quyết định nếu bạn vi phạm bất kỳ khoản nào của các Điều khoản và Điều kiện này.

 • 7. Mở Tài Khoản Của Bạn

  7.1 Để sử dụng dịch vụ, bạn phải tuân theo và hoàn thành các trình tự được nêu và hướng dẫn trong trang web về việc đăng ký thành viên và mở tài khoản ("Đăng Ký Thành Viên").

  7.2 Chúng tôi sẽ có biện pháp thích hợp và cần thiết để bảo mật các tài liệu và thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ nghiêm khắc trong bảo mật đối với số liệu, tài liệu, thông tin và giấy tờ thu được từ phía khách hàng. Trừ khi pháp luật, quy định, điều lệ, tòa án, cơ quan giám sát, bất kỳ quản lý liên quan đến giải trí, lệnh của cơ quan chấp pháp và quyết định hay điều khoản và điều kiện yêu cầu phải công khai. Khách hàng phải có trách nhiệm về việc tự bảo mật về thông tin cá nhân của mình.

  7.3 Chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán của chúng tôi và các tổ chức tài chính để hoàn thành dịch vụ thanh toán. Đây là quyền chỉ được thực hiện khi cần thiết cho việc thực hiện các dịch vụ và như là yêu cầu của pháp luật và các quy định của trò chơi có liên quan hoặc cơ quan thực thi pháp luật.

  7.4 Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

  7.5 Khách hàng còn phải tự chịu trách nhiệm và xác nhận việc sử dụng và kết nối với trang web và tất cả các thông tin khác, phần mềm được tải xuống và cài đặt và/hoặc sử dụng và tham gia dịch vụ không chịu sự ràng buộc về pháp luật từ phía khách hàng.

  7.6 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối việc đăng ký thành viên của bạn mà không đưa ra lý do nào.

  7.7 Bạn không được phép sử dụng dịch vụ cho đến khi chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký thành viên của bạn.

  7.8 Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, bạn sẽ cần tạo một tài khoản(duy nhất một (1) tài khoản) với chúng tôi.

  7.9 Chúng tôi chỉ cho phép mỗi người chơi sử dụng một tài khoản trên mỗi địa chỉ nhà, địa chỉ email, số điện thoại, cùng một phương thức thanh toán và cùng địa chỉ IP hay thiết bị dùng chung (bao gồm các địa điểm công cộng như: trong quán café, trong nhà trường, thư viện hoặc công sở v.v...). Nếu chúng tôi phát hiện hoặc nghi ngờ rằng bạn có nhiều hơn một tài khoản với chúng tôi, chúng tôi có quyền tự quyết định trong việc xử lý tất cả các tài khoản đó để hợp thành một tài khoản duy nhất, hủy bỏ các tài khoản dư thừa hoặc chấm dứt hợp đồng/hiệp nghị với Tài khoản của bạn. Kiểm tra thông tin đăng ký trùng lặp sẽ được thực hiện tại thời điểm đăng ký sử dụng trong cơ sở dữ liệu với phương pháp riêng và các cơ quan phòng chống gian lận chuyên gia của bên thứ ba kiểm tra.

  7.10 Số điểm trong tài khoản của bạn sẽ do chúng tôi quy định theo từng thời điểm.

  7.11 Bất kỳ số điểm nào có trong tài khoản của bạn đều được cộng bởi chúng tôi cho tài khoản của bạn.

 • 8. Giấy Phép Phần Mềm

  8.1 Bạn xác nhận và đồng ý, bạn thông qua thiết bị kết nối để truy cập, tải xuống hoặc với hình thức có được các phần mềm dịch vụ trên trang web, sử dụng từ xa thuộc một phần của dịch vụ, là tài sản của chúng tôi và tài sản của người cấp phép của chúng tôi. Bạn không hưởng được bất kỳ quyền lợi nào từ những phần mềm này theo quy định tại khoản 9.3.

  8.2 Bạn không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để cải biên, copy, chỉnh sửa, tái chế, lưu trữ, phát tán, quảng cáo, công khai phát sóng, chuyền tải vào tiết mục cáp, xuất bản, gửi cho, mua bán, cho mượn, cho thuê, hoặc sử dụng các thông tin dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Bạn không được giao lưu dưới mọi hình thức khác hoặc cho người khác sử dụng phần mềm hoặc trang web, dịch vụ trên internet hoặc thông cáo hoặc bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng và/hoặc thiết bị kết nối, trừ khi được sự cho phép của pháp luật.

  8.3 Việc chúng tôi chuyển tải các phần mềm thông qua thiết bị kết nối đến khách hàng không mang tính quyền chuyên dụng, không thuộc chuyển nhượng quyền sử dụng cá nhân ("giấy phép"quyền sử dụng), nhưng thiết bị sử dụng kết nối cho việc lắp đặt các phần mềm chỉ được sử dụng bởi thành viên.

  8.4 Giấy phép này chỉ nhằm mục đích cho phép bạn sử dụng các dịch vụ. Bạn không được phép:

  (a) cài đặt hoặc truyền tải các phần mềm vào một máy chủ hoặc thiết bị nối mạng khác hoặc các bước khác nhằm để phần mềm có thể thông qua trang quảng cáo, phục vụ trên mạng hoặc thiết bị quay số từ xa hoặc mạng internet để người khác có được.

  (b) phân phối, cho thuê, cho mượn, cấp phép lại, chuyển quyền, sao chép, chuyển nhượng, chuyển tải hoặc với hình thức bất kỳ khác để bất kỳ người khác có được phần mềm và/hoặc sử dụng quyền sử dụng của phần mềm.

  (c) để người khác sử dụng phần mềm;

  (d) thiết lập hoặc cung cấp dưới mọi hình thức (bao gồm nhưng không hạn chế các trình duyệt giả mạo) để người khác sử dụng phần mềm;

  (e) phiên dịch, có dụng ý đi ngược, biên dịch ngược, biên soạn ngược, chỉnh sửa, giãi mã, toàn bộ hoặc bộ phận của phần mềm cung cấp dịch vụ và/hoặc lấy cơ sở mã gốc để nghiên cứu và phát hành sản phẩm mới.

  (f) sao chép, chỉnh sửa, phiên dịch, hoặc toàn bộ hoặc bộ phận và lấy tài liệu của người sử dụng liên quan phần mềm làm cơ sở để nghiên cứu tài liệu hướng dẫn người sử dụng liên quan đến phần mềm.

  8.5 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các phần mềm và các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm được cung cấp trên trang web và / hoặc thông qua thiết bị hoặc cách khác, thuộc sở hữu độc quyền của chúng tôi và / hoặc người cấp giấy phép và được bảo vệ bởi luật bản quyền, quyền thương hiệu và các hình thức khác của trí tuệ và quyền sở hữu của chúng tôi. Bạn xác nhận rằng cấu trúc, tổ chức và mã nguồn của phần mềm là những bí mật thương mại có giá trị của chúng tôi và người cấp giấy phép của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng bảo vệ cho các quyền được cấp cho bạn theo quy định của Giấy phép, bạn sẽ không có bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào trong các phần mềm và / hoặc các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.

  8.6 Khi chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện với bạn và / hoặc đóng tài khoản của bạn vì lý do nào, giấy phép cấp cho bạn theo Điều khoản và Điều kiện này sẽ tự động chấm dứt và bạn phải ngừng sử dụng các phần mềm và gỡ bỏ cài đặt nó từ thiết bị của bạn.

 • 9. Giải Quyết Các Giao Dịch Vào Tài Khoản Của Bạn

  9.1 Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn tham gia trong các Dịch vụ và/hoặc từ chối yêu cầu rút tiền trên tài khoản của bạn. Các khoản phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi do người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm.

  9.2 Dưới mọi hình thức, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào xảy ra trong quá trình thanh toán. Chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu bất kỳ giao dịch nào bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lỗi nào trong quá trình thanh toán. Bạn phải thông báo cho chúng tôi sớm nhất có thể nếu bạn thấy rằng số dư trong tài khoản của bạn không khớp với số dư mà bạn mong đợi.

  9.3 Nếu số điểm được cộng vào tài khoản của bạn do nhầm lẫn, bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng ta về lỗi, sự cố sớm nhất có thể từ khi nhận thức được lỗi hoặc từ khi bạn có điều kiện hợp lý để có thể được coi là có nhận thức của lỗi..

  9.4 Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ việc kiểm tra, xác minh và các xác minh khác theo thời gian mà chúng tôi yêu cầu và/hoặc được yêu cầu theo pháp luật và quy định đối với bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở ngưỡng thiết lập theo luật và các quy định đối với việc gửi tiền vào tài khoản của bạn). Bạn đồng ý cung cấp tất cả các thông tin mà chúng tôi yêu cầu có liên quan đến việc kiểm tra xác minh. Chúng tôi có quyền đình chỉ/giới hạn tài khoản của bạn .

 • 10. Chương Trình Khuyến Mãi Và Tiền Thưởng

  10.1 Ngoài các điều khoản và điều kiện của từng khuyến mãi cụ thể được đưa ra trong thời gian triển khai khuyến mãi, thì tất cả các chương trình khuyến mãi, điểm thưởng hoặc khuyến mãi đặc biệt đều phải dựa trên các quy định của Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi có quyền đình chỉ, hủy bỏ hoặc sửa đổi các khoản điểm thưởng hoặc quy định chương trình khuyến mãi.

  10.2 Trong trường hợp chúng tôi nghi ngờ rằng bạn hoặc bất kỳ người chơi nào khác lợi dụng khuyến mãi, hoặc có thể được hưởng lợi thông qua lạm dụng điều đó, thì chúng tôi có quyền ngăn chặn, từ chối, đình chỉ, giữ lại hoặc hủy bỏ tài khoản của những người chơi như vậy, bao gồm cả tài khoản của bạn nếu chúng tôi xác định được bạn đang tham gia trong đó.

  10.3 Chương trình khuyến mãi cho mỗi khách hàng được giới hạn trong khoảng thời gian 7 ngày trừ khi có quy định cụ thể cho từng chương trình khuyến mãi, điểm thưởng với điều kiện và điều khoản đặc biệt.

  10.4 Trong trường hợp chúng tôi nghi ngờ, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, bạn đang lạm dụng hoặc đang cố gắng lạm dụng một khoản khuyến mãi, thì chúng tôi có thể đình chỉ hoặc đóng tài khoản của bạn. Những lạm dụng bao gồm nhưng không giới hạn cho:

  (i) sử dụng nhiều tài khoản;

 • 11. Việc Bồi Thường Của Bạn Cho Chúng Tôi

  11.1 Ngoài các điều khoản và điều kiện của từng khuyến mãi cụ thể được đưa ra trong thời gian triển khai khuyến mãi, thì tất cả các chương trình khuyến mãi hoặc khuyến mãi đặc biệt đều phải dựa trên các quy định của Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi có quyền đình chỉ, hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy định chương trình khuyến mãi.

 • 12. Sự Từ Bỏ Và Bản Chất Của Các Dịch Vụ

  12.1 Mọi giao dịch liên quan đến bên thứ ba hoàn toàn là lựa chọn của cá nhân bạn, căn cứ vào phán đoán của chính bạn. Lưu ý rằng, bạn phải tự chịu toàn bộ các rủi ro của việc sử dụng các dịch vụ. Từ khi bạn sử dụng dịch vụ, bạn hiểu rõ bạn không đánh giá các dịch vụ, trang web hoặc thông tin không mang tính mạo phạm, không gây cho người khác sự phản cảm, không công bằng hay không đứng đắn, không có tính thiếu đạo đức. Sự sẵn có của các dịch vụ, thông tin và trang web không nên được coi là một đề nghị, chào mời hoặc lời mời của chúng tôi về việc sử dụng hoặc truy cập đã nói ở trên trong bất kỳ thẩm quyền mà trong đó việc sử dụng hoặc truy cập bất hợp pháp. Bạn phải đơn phương chịu trách nhiệm về các quy định pháp luật áp dụng với chính mình, còn chúng tôi không đại diện hay bảo hành gì mà các dịch vụ, phần mềm, trang Web hay các thông tin phù hợp với bất kỳ luật áp dụng đối với bạn.

  12.2 Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp các dịch vụ, phần mềm, trang web và các thông tin sử dụng kỹ năng và chăm sóc hợp lý, nhưng ngoài này không có bảo hành được đưa ra. Chúng tôi không đại diện hay bảo hành của bất kỳ loại nào trong các dịch vụ, trang web, phần mềm và thông tin. Ở mức tối đa cho phép của pháp luật, đại diện hoặc bảo hành, dù rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hoặc đối với các dịch vụ, phần mềm, trang web và thông tin tại đây xin được loại trừ trong phạm vi pháp luật cho phép.

  12.3 Trang Web và các phần mềm được cung cấp "NHƯ LÀ". Chúng tôi không đảm bảo rằng các dịch vụ, phần mềm, trang Web hay các thông tin sẽ được chính xác, đầy đủ, phù hợp với mục đích, kịp thời, an toàn, không bị ảnh hưởng của gián đoạn, bị lỗi, không có sai sót hoặc không bị ảnh hưởng từ bên ngoài can thiệp của bất kỳ bản chất hoặc bất cứ thiếu sót nào không xác định sẽ được sửa chữa.

  12.4 Chúng tôi không đảm bảo các dịch vụ, phần mềm, trang web, thông tin hoặc các máy chủ làm cho chúng hoạt động là không có virus máy tính, lỗi, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc độc hại, phá hoại hoặc làm hư hỏng các mã khác, chương trình, dữ liệu hoặc vĩ mô hoặc bất kỳ tính năng khác có thể ảnh hưởng đến bất kỳ thiết bị và / hoặc các dữ liệu chứa bên trong. Bạn sẽ phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa của riêng bạn (với chi phí của riêng bạn) để đảm bảo rằng các quy trình, biện pháp và / hoặc thiết bị mà bạn dùng để sử dụng hoặc truy cập vào các dịch vụ, cài đặt phần mềm và sử dụng trang web không đặt bạn vào nguy cơ nhiễm virus máy tính, lỗi, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc độc hại, phá hoại hoặc làm hư hỏng mã số máy tính khác hoặc các hình thức can thiệp hoặc thiệt hại cho thiết bị hoặc dữ liệu chứa bên trong của bạn.

  12.5 Trong trường hợp: - (a) hệ thống và / hoặc thông tin chậm trễ liên quan đến tài khoản của bạn, trang Web hay bất kỳ yếu tố khác của Dịch vụ, và / hoặc, (b) hệ thống và / hoặc lỗi truyền thông liên quan đến tài khoản của bạn, trang web hay bất kỳ yếu tố khác của các Dịch vụ; chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những phát sinh từ sự chậm trễ và / hoặc lỗi, sai lệch đó và chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu tất cả giao dịch bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ và / hoặc lỗi, sai lệch nêu trên và có biện pháp điều chỉnh mà chúng tôi cho là thích hợp để sửa lỗi.

  12.6 Trong bất kỳ mọi trường hợp, chúng tôi đều không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát hay chi phí nào, bao gồm bất kỳ sự can thiệp hay thiệt hại cho thiết bị hoặc dữ liệu chứa bên trong của bạn, do việc bạn truy cập, sử dụng hoặc tham gia vào các dịch vụ, trang web, phần mềm và / hoặc thông tin.

  12.7 Ngoài ra, đối với các nội dung cung cấp từ dịch vụ, trang web, phần mềm do bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn nhà cung ứng dịch vụ băng thông rộng và điện tín), chúng tôi cũng từ chối đảm bảo hay cam kết và không phải chịu mọi trách nhiệm. Vì vậy, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về việc sai trái, hoặc hủy hợp đồng/hiệp ước của bên thứ ba.

  12.8 Trong mọi trường hợp, chúng tôi, thành viên, nhân viên và đại lý của chúng tôi sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong hợp đồng, sai lầm, sơ suất hoặc cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh trước khi hợp đồng được hình thành, tổn thất mà không được gây ra bởi bất kỳ sự vi phạm về thiệt hại tới một phần của chúng tôi, thiệt hại kinh doanh hay thiệt hại phát sinh từ bất kỳ người dùng nào từ khi bạn kết nối, sử dụng các dịch vụ,trang web, phần mềm hoặc các thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại cho tổn thất kinh doanh, mất dữ liệu, mất lợi nhuận hay hợp đồng, mất doanh thu hay thu nhập, mất dữ liệu hay ưu đãi.

  12.9 Chúng tôi loại trừ tất cả các trách nhiệm với bạn cho dù theo các điều khoản của hợp đồng, sai lầm cá nhân, sơ suất hoặc bằng cách khác.

  12.10 Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất hoặc trách nhiệm của chúng tôi hay do lỗi của chúng tôi hoặc báo cáo gian lận sai hoặc báo cáo sai về một vấn đề cơ bản, cũng như chúng tôi đã không sử dụng hợp lý kỹ năng và chăm sóc khi cung cấp các dịch vụ của chúng tôi. Quyền theo pháp luật của bạn vẫn không bị ảnh hưởng.

  12.11 Bạn thừa nhận, một phần hoặc toàn bộ thông tin có thể mang tính chất tạm thời trong bản chất và có thể được xem xét lại, thay đổi hoặc điều chỉnh theo quy định tại các Điều khoản và Điều kiện. Do đó, bạn thừa nhận rằng các thông tin được cung cấp chỉ mang tính tham khảo, không phải là tư vấn, chào mời, và không phải là đối tượng, và sẽ không được coi là cơ sở của bất kỳ đại diện liên kết, bảo hành, nghĩa vụ hợp đồng, hoặc phụ thuộc vào một phần của bất kỳ bản chất .

  12.12 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả sự từ chối và loại trừ trách nhiệm trong Điều khoản và Điều kiện đại diện cho một phân bổ công bằng và hợp lý các rủi ro và lợi ích của các thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, tham gia tất cả các yếu tố có liên quan được xem xét, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị của việc xem xét do bạn cung cấp cho chúng tôi.

 • 13. Chấm Dứt, Đóng Tài Khoản và Tạm Dừng Dịch Vụ

  13.1 Do tính chất của các dịch vụ, chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào. Trước khi đóng tài khoản của bạn, bạn sẽ được thông báo qua email của chúng tôi quyết định chấm dứt tài khoản của bạn

  13.2 Ngoài các quyền lợi được hưởng theo bản quy định này ra, chúng tôi có quyền:-(i)* tuyên bố vô hiệu bất kỳ tài khoản nào; (ii) đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn (iii) * chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện với bạn, và / hoặc (iv) đình chỉ việc cung cấp các dịch vụ cho bạn, nếu có đầy đủ lý do chính đáng xác định hoặc chứng minh được theo các trường hợp dưới đây:

  (a) bạn tham gia vào chương trình khuyến mãi được cung cấp bởi chúng tôi nhưng không thực hiện các yêu cầu của chương trình khuyến mãi có liên quan;

  (b) bạn cung cấp thông tin đăng ký không chính xác hoặc sai lệch;

  (c) thông tin nhận dạng theo yêu cầu của chúng tôi đã không được bạn cung cấp;

  (d) bạn chưa đủ 18 tuổi hoặc tuổi hợp pháp để tham gia vào dịch vụ trong phạm vi quản lý nơi mà bạn cư trú;

  (e) bạn truy cập và tham gia vào các dịch vụ từ nơi bị cấm theo luật pháp hoặc chúng tôi cho là (hành động hợp lý) sự tham gia đó là bị cấm bởi pháp luật;

  (f) bạn đã gửi hoặc tìm cách gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc hoạt động chưa được ủy quyền vào tài khoản của bạn;

  (g) bạn đã lừa dối hoặc cố tình gian lận;

  (h) bạn đang cam kết hoặc cố gắng để gian lận;

  (i) bạn sử dụng hoặc tìm cách sử dụng một trí thông minh nhân tạo hoặc hệ thống khác (bao gồm máy móc, vi tính, các thuật toán, phần mềm hay hệ thống tự động hóa khác) được thiết kế đặc biệt để đánh bại các hệ thống hoạt động của chúng tôi hoặc bạn được tìm thấy có sự thông đồng hoặc cố gắng thông đồng với người chơi khác để lừa gạt chúng tôi (hoặc người chơi khác);

  (j) bạn cho phép (cố ý hoặc vô ý) bên thứ ba sử dụng Tài khoản của bạn;

  (k) bạn không tuân thủ bất kỳ quy định nào đó của các Điều khoản và Điều kiện;

  13.3 Nếu việc cung cấp các dịch vụ bị đình chỉ và / hoặc Tài khoản của bạn không được kích hoạt, việc cung cấp các dịch vụ có thể được phục hồi và / hoặc Tài khoản của bạn có thể được kích hoạt bởi chúng tôi sau khi cải chính cần thiết (nếu có khả năng được sửa chữa) hành động đã được thực hiện của bạn và cải chính như vậy đã được chúng tôi xác minh đầy đủ.

 • 14. Liên Kết Đến Các Trang Web Bên Ngoài

  14.1 Trang Web có thể kết nối với các trang web của bên thứ ba mà không được duy trì, bảo trì bởi chúng tôi. Liên kết đến trang web của bên thứ ba được cung cấp chỉ để thuận tiện của khách hàng (bạn) và chúng tôi không chịu trách nhiệm và không cam kết bảo đảm các nội dung của các trang web của bên thứ ba đó là chính xác, hiện tại hoặc duy trì.

  14.2 Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ gì và đã không cung cấp, xem xét, phê duyệt hoặc xác nhận bất kỳ trang web nào của bên thứ ba và chúng tôi không đảm bảo đối với các nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được quảng cáo, bán hoặc có sẵn trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

  14.3 Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong hợp đồng, sự cẩu thả, hay nói cách khác, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc trong bất kỳ hình thức kết nối nào bạn sử dụng liên kết từ các trang web của bên thứ ba.

  14.4 Trừ khi quy định rõ ràng, hay văn bản chỉ rõ, nếu không trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ được coi là không có liên quan hay liên kết gì với bất kỳ tuyên bố, nhãn hiệu ý kiến, thương mại, dịch vụ, biểu tượng, phù hiệu hoặc các thiết bị khác xuất hiện trên các trang web của bên thứ ba, hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được quảng cáo, bán hoặc có sẵn trên các trang web của bên thứ ba hoặc các nhà khai thác, chủ sở hữu trang web của bên thứ ba.

 • 15. Liên Kết Đến Trang Web

  15.1 Bạn không thể liên kết hoặc tạo ra bất kỳ liên kết, không chèn link (deep or in-line links), dịch vụ hoặc đăng nhập để lấy thông tin.

 • 16. Thêm Vào Và/Hoặc Xóa Các Dịch Vụ

  Chúng tôi bảo lưu quyền tự quyết định và không cần thông báo đến khách hàng, trong bất kỳ thời điểm nào có thể thêm sản phẩm dịch vụ hoặc các chức năng mới cho trang Web, hay tạo ra, xóa đi, ngăn chặn, hạn chế truy cập hoặc sửa đổi bất kỳ dịch vụ nào chúng tôi cung cấp, hoặc chức năng tại bất cứ thời điểm nào.

 • 17. Tài Khoản Bị Bỏ Rơi

  17.1 Nếu trong vòng ba trăm sáu mươi năm (365) ngày bạn không đăng nhập vào tài khoản của bạn và không sử dụng dịch vụ, thì tài khoản đó sẽ được coi là tài khoản không hoạt động.

 • 18. Hành Vi Vi Phạm Các Điều Khoản Và Điều Kiện

  18.1 Chúng tôi bảo lưu quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục, giải quyết theo pháp luật và vốn chủ sở hữu đối với bất kỳ hành vi vi phạm các Điều khoản và Điều kiện.

 • 19. Bất Khả Kháng

  19.1 Nếu chúng tôi gặp phải bất kỳ sự việc bất khả kháng nào dưới đây với mọi tính chất (bao gồm nhưng không hạn chế như thiên tai, việc chỉnh sửa trong pháp luật thích nghi, các kích hoạt từ cơ quan chính phủ, dân chính hoặc quân sự hoặc không kích hoạt, lệnh tòa án, khủng bố, sét đánh hoặc hỏa hoạn, đình công, hoặc các tranh chấp lao động khác, ngập lụt, hạn hán, chiến tranh, bạo động, trộm cướp, truyền dẫn hoặc hệ thống bị sự cố, thông tin hoặc internet phục vụ bị sự cố hoặc ngắt đoạn, điện cung cấp hoặc thiết bị có sự cố hoặc không đủ, khí hậu ác liệt, động đất và thiên tai) chưa thể hoặc chậm trễ thực thi bất kỳ nghĩa vụ nào quy định trong bản Điều khoản và Điều kiện này, sẽ không có nghĩa là vi phạm quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này. Người sử dụng đồng ý sử dụng bất cứ hành vi cần thiết để giảm thấp các hậu quả do sự việc nói trên gây ra.

 • 20. Không Từ Bỏ

  20.1 Ở bất kì thời điểm khi chúng tôi chưa kịp chấp hành các điều khoản trong quy định của các Điều khoản và Điều kiện này đều không được coi là từ bỏ quyền thi hành trong bản điều khoản này hoặc có ảnh hưởng hiệu quả của các Điều khoản và Điều kiện, hoặc cản trở bất kỳ các bước tiếp theo của chúng tôi.

 • 21. Mối Quan Hệ Giữa Bạn Và Chúng Tôi

  21.1 Không có gì trong các Điều khoản và Điều kiện được hiểu như việc tạo ra bất kỳ cơ quan, hợp tác, liên doanh hoặc bất kỳ hình thức khác của doanh nghiệp liên doanh giữa bạn và chúng tôi.

 • 22. Điều Khoản Vô Hiệu

  22.1 Nếu bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện được xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện bởi một tòa án có thẩm quyền, điều kiện này sẽ được tách ra khỏi những điều khoản khác, nhưng những điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực và được thi hành trong phạm vi đầy đủ pháp luật cho phép.

 • 23. Chấm Dứt Nội Dung

  23.1 Các điều khoản của khoản 2.3, 5, 13, 14, 19, 22, 29 và 31 sẽ mở rộng nội dung kết thúc của các Điều khoản và Điều kiện và / hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

 • 24. Quyền của bên thứ ba

  24.1 Không có gì trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ tạo ra hoặc trao bất kỳ quyền hoặc lợi ích có lợi cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hơn bạn và chúng tôi dù theo pháp luật hay không.

 • 25. Chuyển

  25.1 Bạn không được phép chuyển giao, chuyển nhượng hay sửa đổi bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba.

  25.2 Vào bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi đều có quyền chuyển giao, chuyển nhượng, sửa đổi bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba.

 • 26. Thông báo

  26.1 Bất kỳ thông báo nào chúng tôi cung cấp cho bạn (trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản và Điều kiện) sẽ được gửi đến cho bạn tại địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký với chúng tôi. Bất kỳ thông báo nào đều sẽ được phục vụ hai mươi bốn (24) giờ sau công văn của chúng tôi.

 • 27. Luật điều chỉnh và Phạm Vi Quyền Hạn

  27.1 Bạn đồng ý, kết nối, truy cập, sử dụng các Dịch vụ, trang Web, phần mềm, thông tin và giải thích liên quan đến các điều khoản và điều kiện được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam.

  27.2 Các bên đồng nộp cho thẩm quyền độc quyền của các tòa án của Việt Nam. Tuy nhiên, khoản 27.2 này sẽ không ngăn cản:

  (a) bạn thực hiện bất kỳ khiếu nại nào về chúng tôi đến Ủy ban Giám sát Dịch vụ Việt Nam;

  (b) chúng tôi/chúng ta tìm kiếm bất kỳ lệnh cứu trợ và hành động tương tự trong bất kỳ tòa án có thẩm quyền.